Kedves Akvarista Társunk!

Mindenek előtt sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok Neked és családodnak jómagam és az Elnökség nevében!

KÖZGYŰLÉS

2006. december 2-án megtartottuk az Egyesület Közgyűlését,  melyen az alábbi döntések születtek:

- A Közgyűlés - a sokasodó feladatok és a bővülő taglétszám  miatt - az Elnökség létszámát 5-ről 7-re emelte. A jelenlegi közgyűlés csak az előre megadott napirendi pontokban  határozatképes, ezért január 27-re rendkívüli közgyűlés  összehívására kerül sor, ahol a jelentkezők közül meg lehet  választani az új tagokat.

- Az Egyesülethez beérkezett, 400 ezer Ft-ot meghaladó, szabad felhasználású támogatások elosztásáról és  felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

- Az SZMSZ bővítése a "passzív tagok" tekintetében:
A passzív tagot a soron következő rendes Közgyűlés meghívójával egyidejűleg fel kell szólítani tagdíjának rendezésére. Ha ez a rendes Közgyűlésig sem történik meg, úgy a tag a soron következő Elnökségi ülésen törlésre kerül. Közgyűlési határozat: A jelenleg passzív tagokat 2006. december  15-ig az Elnökség felszólítja az elmaradt tagdíj rendezésére. Azok a tagok, akik a következő Elnökségi ülésig (2006. február  24.) nem rendezik az elmaradt tagdíjat, törlésre kerülnek.

- A tagok személyes adatai közül a tag hozzájárulásával az AME tagok számára alábbiak nyilvánosak: a tag tagsági száma, a tag  neve, a tag lakóhelye (csak a város), helyi csoport tagság, szekció tagság, tagság típusa, a tag státusza (aktív,  passzív), érdeklődési kör.
Közgyűlési határozat: A jelenlegi tagoknak is nyilatkozniuk kell arról, mely adataik lehetnek nyilvánosak. Az erről szóló kérdést ez a hírlevél tartalmazza.

- A házi pénztárban maximum 100.000.- Ft lehet, az e feletti összeget az Egyesület bankszámlájára kell haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított két héten belül, elhelyezni.

- A Közgyűlés az Alapszabályban rögzítette, hogy az Elnökségi ülések állandó, tanácskozási jogú résztvevői a Felügyelő Bizottság elnöke, a Fegyelmi Bizottság elnöke, a Területi Egységek vezetői, a Szekciók vezetői valamint az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt a pártoló és tiszteletbeli tagok és a meghívottak az adott napirend tekintetében.

- A Közgyűlés meghatározta az elnökségi feladatköröket (felelősségi körök):
- Kapcsolatépítés (az egyesület népszerűsítése)
- reklám-marketing (külső/belső)
- szolgáltatások (lásd melléklet szerint)
- adminisztráció (pénz, tagság), pályázatok
- tagsági kapcsolatok - szakmai felelős
- projektek vezetése
A feladatkörök felelősei az Elnökségi üléseken számolnak be az elvégzett munkáról.

- Az Akvárium Magazint lett az AME hivatalos lapja, ahol az AME tagok hozzáférhetnek az AME-vel kapcsolatos információkhoz, Területi  Egységek ill. Szekciók tagjaihoz, munkájához, könyvtárhoz, 
szolgáltatások ill. szolgáltatók címeihez, helyszíneihez. 
Elérhető a www.akvariummagazin.hu címen.

Az AME 2007-es kivonatos költségvetési terve:

Bevételek:
- tagdíjakból:                    300.000 Ft
- kiállításokból, börzékből: 100.000 Ft
- pályázatok keresése, írása
        - szponzori díjak:        90.000 Ft
        - SZJA 1 %-ok

Kiadások:
- 80.000 Ft  dologi (ügyviteli) kiadások (postafiók 4.000,  bankköltség 3.000, tagkönyv 10.000, postaköltség 60.000)
- 50.000 Ft     könyvtár bővítésére, folyóirat megrendelésre
- 50.000 Ft     pályázati díjak
- 30.000 Ft     útiköltség térítés
- 30.000 Ft     AME-t népszerűsítő anyagok
- 100.000 Ft   kiállításokra
- 150.000 Ft   szolgáltatások bevezetésére


AZ AME régi és tervezett új szolgáltatásai tagjai részére

Könyvtári szolgáltatások
Az egyesület könyvtárat működtet, amelyben 3 neves szaklap (TFH,  Datz, Aquarium Live) éves példányait, valamint az adott évben  megjelenő minőségi szakkönyveket 50 000 Ft-ig beszerzi, és a tagság rendelkezésére bocsátja.
A szekcióvezetők, és a helyi csoportok vezetői jogosultak a könyvek kikölcsönzésére az adott szekció tagjainak igénye alapján, és felelnek a kikölcsönzött könyvekért. A könyvtár tartalma hamarosan hozzáférhető az Interneten (www.akvariummagazin.hu), illetve a hírlevél tartalmazza  az adott időszak új beszerzéseit.

Vízminőség mérési szolgáltatások:
Az Egyesület díjmentes vízparaméter mérést biztosít, amelyet önkéntes mérőpontok kialakításával szervez. Az önkéntes mérőpontokon jelölve van, hogy milyen paramétereket tudnak mérni. A mérőeszközzel rendelkező, a programban részt venni kívánó tagok ingyenes kalibrálást, és eszközkihelyezést kapnak. 
Interneten elérhető a pont helye, elérhetősége, a minta leadás módja, valamint a szakvélemény formája.

RO víz biztosítás:
Az egyesület díjmentes ozmóvizet biztosít korlátozott mértékben  (évi 4x5 l) tagjainak, akik ezt követően kedvezményesen  vásárolhatnak ozmóvizet.
A RO készülékkel rendelkező, a programban részt venni kívánó tagok térítést kapnak az igazoltan elhasznált víz után. Interneten hamarosan elérhető a pont helye, elérhetősége.

Kezdő csomag:
Az AME 1 alkalommal tenyésztési technológiát biztosít tagjainak. Területi csoportok szervezésében kölcsön biztosít 1  tenyészakváriumot, fűtővel. Véglegesen biztosít szivacsszűrőt, ozmóvizet, artemiát, valamint perlonvattát, valamint egy füzetet, amely tartalmazza a tenyésztés, és a felnevelés menetét.

Börze:
Az AME börzén való részvételt biztosít tagjainak. Területi csoportok szervezésében a megfelelő engedélyek beszerzését követően börzéket rendez, ahol eladási/vételi lehetőséget biztosít a tagoknak.

Kiállítások szervezése:
Az AME tagjai az Egyesület által szervezett kiállításokat  díjmentesen látogathatják.
Internetes folyóirathoz való hozzáférés

Az AME tagjai a www.akvariummagazin.hu lap teljes tartalmához hozzá  fognak férni (hamarosan lesznek csak az AME  tagoknak szóló, jelszóval védett oldalak).

PROGRAMAJÁNLÓ

Budapest
2007. januártól a budapesti találkozási lehetőségeket besűrítjük, és minden páros héten szombaton délután 14  órától találkozunk a  Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban (régi nevén: KUSZA). Az összejövetelek alkalmával gyerekprogramokat is szervezünk a tagok családja számára (festés, rajzolás). Beindítjuk a tagok közötti halcsere lehetőségét.

Január 13. de. 10. óra Tropicarium látogatás
                du. 14. óra Klubnap
Január 27. RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS, amelyre szeretnénk meginvitálni minden kedves egyesületi tagot, így Téged is!
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:
      - az Elnökség létszámának bővítése 5-ről 7-főre
      - SZMSZ módosítás
      - egyebek
Ha a meghirdetett időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a következő kezdési időpont ugyanaznap 14 óra 30 perc. A második időpontban a Közgyűlés - a jelenlévő tagok létszámától függetlenül, de változatlan napirendi pontokkal - határozatképes.
Aki érez magában annyi ambíciót, hogy az elnökségi munkában részt tudna vállalni, kérem jelentkezzék az Egyesület elnökénél.

Február 10. Beszélgetés Ács Zoltánnal, halbetegségek meghatározása a gyakorlatban címmel
Február 24. Nyilvános elnökségi ülés

Február 25. DÍSZHAL-BÖRZE - (vasárnap) 9-12 óráig
Pontos információk (az asztalok ára, belépőjegyek ára) január végén az Akvárium Magazin egyesületi oldalán olvashatók!
Kérjük azokat a tagokat, akik részt kívánnak venni a börzén, minél előbb jelezzék részvételi szándékukat, hogy az asztalokat  ki tudjuk osztani.

Március 10. Előadás
Március 24. Klubnap
Április  7.    Klubnap, vendég: Zsilinszky Sándor
Április 21.   Klubnap
Május  5.    Előadás
Május 19.   Elnökségi ülés
Június  2.   Klubnap
Június 16.   Klubnap

Üdvözlettel,

Pasaréti Gyula
AME Elnök

Bejelentkezés a hozzászóláshoz

Naptár

June 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Bejelentkezés